Self-care

De vierde nevenoefening: Positiviteitsoefening – waarnemen vanuit het positieve.

Het is tijd voor de vierde nevenoefening: de positiviteitsoefening. In veel situaties zie je vaak het negatieve en het minder aantrekkelijke heel scherp. Deze oefening heeft als doel om altijd iets positiefs te ontdekken, zonder het negatieve te ontkennen. Zelfs als een situatie negatief is, kun je daarnaast het positieve benadrukken.

Deze oefening bouwt voort op eerdere oefeningen en vormt een nieuwe stap door de combinatie van denken en voelen. Om het positieve of goede te zien, is het nodig om je eigen meningen en vooroordelen te overwinnen. Hierdoor wordt de omgeving interessanter. Vragen zoals: “Wat heeft dit te zeggen?” of “Wat kan ik hiervan leren?” kunnen behulpzaam zijn bij deze oefening. Het is een goede gelegenheid om terug te kijken en evaluaties te maken, waarbij je altijd ten minste één positief punt kunt benoemen naast eventuele kritiekpunten. Als je kritiek geeft, doe dat dan als een aanknopingspunt voor verbetering.

Het doel van de oefening is om je waarnemingsvermogen te versterken en je niet te laten afleiden door het negatieve, maar altijd op zoek te gaan naar het positieve. Succes!

(Bron: Tom van Gelder, De 6 nevenoefeningen van Rudolf Steiner)

Lees ook: